Image
Janr: Komediya
Janr: KomediyaKinoteatrda: 28.04.2020 - 5.05.2020
Həftə içi hər gün 15:00&19:00
Janr: Komediya
Janr: KomediyaKinoteatrda: 27.04.2020 - 02.05.2020
Həftə içi hər gün 13:00&16:00
Janr: Dram
Janr: DramKinoteatrda: 25.04.2020 - 5.05.2020
Həftə içi hər gün 14:00&20:00